Er bestaan meerdere soorten intelligentie. Iedereen kent het IQ, een intelligentietest waarbij een score wordt gegeven aan je begaafdheid. Maar ‘intelligent zijn’ reikt veel verder dan dat alleen.

Na het lezen van een Engelstalig artikel* verdiepte ik mij in de zogezegde domeinen van intelligentie. Het is een eigenschap die veel van mijn coachees zichzelf moeilijk durven aanmeten. Ze hebben er geen enige moeite mee om in andere mensen intelligentie terug te vinden, maar zichzelf zo noemen is vaak een ander paar mouwen.

Wanneer ik vraag over welke domeinen mensen uit hun directe omgeving aankloppen voor raad en advies, ontdekken ze echter snel dat ze inderdaad over vormen van kennis en intelligentie beschikken die ‘cognitief sterk zijn’ overstijgen.

Al in 1983 deed Howard Gardner zijn theorie van meerdere intelligenties uit de doeken in zijn boek ‘Frames of Mind’. Hierin legt hij uit dat intelligentie niet zomaar één algemeen kenmerk is, maar dat we het kunnen onderverdelen in verschillende domeinen. Dewelke? Laten we samen een korte trip maken langs de 8 types van intelligentie, en laat je inspireren om je eigen intelligentie te omarmen en wees er trots op!

* Deze opsomming is een vertaling van: Overview of the Multiple Intelligences Theory. Association for Supervision and Curriculum Development and Thomas Armstrong.com

1. verbale/linguïstische intelligentie (taalslim)

Je merkt dat je verbaal en linguïstisch intelligent bent wanneer je makkelijk in woorden kan denken, of wanneer je geen problemen hebt met het verstaan en interpreteren van complexe woorden of zinsconstructies. Verbale intelligentie is het meest verspreid. Je vindt het bij o.a. dichters, schrijvers, journalisten en sprekers. Deze mensen vinden het leuk om te schrijven, te lezen, verhalen te vertellen en lossen ook graag kruiswoordraadsels op

2. logische/mathematische intelligentie (rekenslim)

Logische/mathematische intelligentie is de eigenschap waarbij je heel goed bent in rekenen, logische vraagstukken oplossen en hypotheses uitrafelen. Wiskundigen, wetenschappers en ook detectieven bezitten deze eigenschap. Deze mensen houden van strategische spelletjes, het oplossen van rekenkundige vraagstukken en het opzetten van raadsels en experimenten.

3. visuele/ruimtelijke intelligentie (beeldslim)

Dit zijn de mensen die in drie dimensies kunnen denken. Zij kunnen zich heel goed voorstellen hoe iets er driedimensioneel uitziet. Ze hebben een ruimtelijk inzicht. Ze hebben een sterke artistieke en grafische aanleg en hebben een zeer actieve verbeelding. Zeilers, piloten, beeldhouwers, schilders en architecten tonen allemaal ruimtelijke intelligentie. Mensen met dit soort intelligentie kunnen gefascineerd zijn door doolhoven of legpuzzels, dagdromen en tekenen en schilderen.

4. muzikale/ritmische intelligentie (muziekslim)

Muzikale intelligentie is de capaciteit om toonhoogte, ritme, timbre en toon te onderscheiden. Deze intelligentie stelt ons in staat om te herkennen, creëren, reproduceren en reflecteren op muziek; zoals aangetoond door componisten, dirigenten, muzikanten, vocalisten en gevoelige luisteraars. Er is vaak een affectieve band tussen muziek en emoties, en wiskundige en muzikale intelligenties kunnen gemeenschappelijke denkprocessen delen. Mensen met dit soort intelligentie zingen of drummen meestal voor zichzelf. Ze zijn zich ook meestal heel goed bewust van de omgevingsgeluiden

5. lichamelijke/kinesthetische intelligentie (beweegslim)

Lichamelijke en kinesthetische intelligentie is de mogelijkheid om objecten te manipuleren en een verscheidenheid aan fysieke vaardigheden te gebruiken. Deze intelligentie omvat ook een gevoel van timing en de perfectie van vaardigheden door middel van een goede connectie met het lichaam. Atleten, dansers, chirurgen en ambachtslieden tonen goed ontwikkelde lichamelijke kinesthetische intelligentie.

6. interpersoonlijke intelligentie (samenslim)

Interpersoonlijke intelligentie is het vermogen om anderen effectief te begrijpen en te inter-ageren. Het omvat effectieve verbale en non-verbale communicatie, het vermogen om onderscheid te maken, het vermogen om gevoeligheid voor stemmingen en temperamenten van anderen op te pikken, en het vermogen om meerdere perspectieven te vermaken. Leraren, maatschappelijk werkers, acteurs en politici tonen allemaal interpersoonlijke intelligentie. Mensen met dit soort intelligentie zijn leiders onder hun collega’s, zijn goed in communicatie en lijken anderen hun gevoelens en motieven te begrijpen.

7. intrapersoonlijke intelligentie (zelfslim)

Intrapersoonlijke intelligentie is de capaciteit om jezelf en je gedachten en gevoelens te begrijpen, en deze kennis te gebruiken bij het plannen en richten van je leven. Intrapersoonlijke intelligentie omvat niet alleen een waardering van ‘het zelf’, maar ook van de menselijke conditie. Het is een duidelijk terugkerende eigenschap in een psycholoog, spirituele leiders en filosofen. Deze mensen kunnen verlegen zijn. Ze zijn zeer bewust van hun eigen gevoelens en zijn zelfgemotiveerd.

8. natuurgerichte intelligentie (natuurslim)

Natuurgerichte intelligentie benoemt het menselijk vermogen om onderscheid te maken tussen levende dingen (planten, dieren) en gevoeligheid voor andere eigenschappen van de natuurlijke wereld (wolken, rotsconfiguraties). Dit vermogen was duidelijk van waarde in ons evolutionair verleden als jagers, verzamelaars en boeren. Het blijft centraal in rollen als botanicus of chef-kok. Ook wordt gespeculeerd dat onze consumentenmaatschappij de naturalistische intelligenties exploiteert, die kan worden gemobiliseerd in de discriminatie tussen auto’s, sneakers, soorten make-up en dergelijke.

Als coach en trainer maak ik het vaak gebruik van de interpersoonlijke intelligentie. Door deze intelligentie ben ik gevoelig voor signalen van anderen. En deze gevoeligheid, zorgt ervoor dat ik snel veranderingen oppik en daardoor die vragen stel (of die opdracht geef) die de coachee of deelnemer tot diepere inzichten brengt en daardoor meer gefundeerde beslissingen kan nemen.

Welke van de 8 intelligenties is jouw sterkste kant? En op welke manier komt die bij jou tot uiting? Ik lees het graag in jouw commentaar op deze blogpost!

Reageer

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *